Procedura zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej już kilka lat temu została uproszczona do minimum. Należy jednak dopełnić formalności związanych z zarejestrowaniem firmy, a także złożeniem odpowiednich zaświadczeń w ZUS-ie oraz w Urzędzie Skarbowym. Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą w 2022 roku oraz czy rzeczywiście jest to opłacalne?

Procedura rejestrowania jednoosobowej działalności gospodarczej

Począwszy od 13 grudnia 2021 roku, przyszli przedsiębiorcy rejestrują jednoosobową działalność gospodarczą poprzez portal biznes.gov.pl. W tym celu, należy kliknąć „zarejestruj firmę”, a system przeniesie nas do usługi rejestrowania firmy w CEiDG. Aby dopełnić formalności, będziemy musieli się zalogować. W tym celu można wykorzystać profil zaufany lub podpis kwalifikowany, jeśli takowy posiadamy. Niemniej jednak zdecydowana większość przedsiębiorców zakłada działalność z pomocą profilu zaufanego, który przydatny będzie również w dalszych etapach prowadzenia firmy.

Elektroniczny kreator wniosku

Wniosek o zarejestrowanie działalności gospodarczej wypełnia się i składa online. We wniosku podaje się między innymi:

 • dane osobowe,
 • posiadane obywatelstwa,
 • numer i serię dokumentu tożsamości,
 • NIP i REGON, jeśli zostały już nadane (jeżeli nie, złożenie wniosku o rejestrację firmy jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o nadanie owych numerów. NIP zostanie nadany w ciągu 1 dnia, natomiast REGON  w ciągu 7 dni).
 • miejsce zamieszkania,
 • dane firmy (nazwa, dane kontaktowe, liczbę osób, jakie przedsiębiorca planuje zatrudnić).
 • kody PKD,
 • adres do doręczeń,
 • miejsce wykonywania działalności gospodarczej,
 • miejsce przechowywania dokumentacji rachunkowej,
 • dane urzędu skarbowego (wybieramy urząd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania przedsiębiorcy).

Dodatkowo można złożyć oświadczenie do US o wyborze formy opodatkowania, zaświadczenie do ZUS oraz zarejestrować firmę do celów podatku VAT.

ZUS dla początkujących przedsiębiorców

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do opłacania składki zdrowotnej. Na zgłoszenie się do ubezpieczenia ma 7 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. Służy do tego druk ZUS ZUA (ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) lub ZUS ZZA (ubezpieczenie zdrowotne). W 2022 roku opłacanie składki zdrowonie podlega już odliczeniu od podatku dochodowego. Niemniej jednak początkujący przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z ulg, takich jak:

 • Ulga na start — przedsiębiorca nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez 6 pełnych miesięcy.
 • Preferencyjne składki ZUS — obowiązują przez kolejne 24 miesiące i dają możliwość opłacania niższej składki na ubezpieczenie społeczne.
 • Mały ZUS plus — daje możliwość opłacania niższych składek na ubezpieczenie społeczne przez okres kolejnych 36 miesięcy, o ile przedsiębiorca w ubiegłym roku nie osiągnął dochodów wyższych, niż 120 tysięcy złotych.

Warto mieć na uwadze, że osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które dodatkowo pracują na etacie i zarabiają przynajmniej minimalną pensję krajową, nie mają obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

Wybór formy opodatkowania

Każdy przedsiębiorca musi zadecydować, jaką formę opodatkowania dla swojej działalności wybiera. W 2022 roku mamy do dyspozycji 3 firmy opodatkowania: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, zasady ogólne oraz podatek liniowy.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałtowa forma opodatkowania zakłada, że zobowiązanie podatkowe obliczane jest na podstawie osiągniętych przychodów, bez możliwości odliczenia kosztów. Przedsiębiorcy, którzy spodziewają się w 2022 roku osiągnąć przychody niższe, niż 60 000 zł, mogą opłacać preferencyjną składkę zdrowotną, która wynosi 270,90 zł. Ryczałt jest dobrym rozwiązaniem dla podatników, którzy nie spodziewają się ponosić wysokich kosztów.

Zasady ogólne

Podatek na zasadach ogólnych płacony jest według skali, a stawki wynoszą odpowiednio 17% i 32%. Opodatkowanie na zasadach ogólnych daje możliwość odliczenia kosztów, wspólnego rozliczania się z małżonkiem oraz skorzystania z ulgi prorodzinnej. Nie jest to jednak korzystne rozwiązanie, jeśli wpadamy w drugi próg podatkowy, który obecnie wynosi 120 000 zł.

Podatek liniowy

Zgodnie z ideą podatku liniowego, stawka opodatkowania wynosi 19% bez względu na wysokość osiąganych przychodów. Jest to doskonałe rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy spodziewają się osiągnąć przychody wyższe, niż 120 000 zł. Co więcej, podatek liniowy przewiduje preferencyjną składkę zdrowotną, której stawka wynosi nie 9%, a 4,9% dochodu firmy.

Księgowość w nowo powstałej firmie

Przedsiębiorcy zobowiązani są prowadzić księgowość. Na początek można wybrać uproszczoną jej formę. Nie ma tutaj obowiązku zatrudniania wykwalifikowanej księgowej, ponieważ przedsiębiorca może rozliczać się we własnym zakresie. Niemniej jednak osoby, które nie mają większego doświadczenia w podatkach, powinny pomyśleć o nawiązaniu współpracy z biurem rachunkowym. Koszt usług księgowych zależny jest od specyfiki branży, w której działa firma oraz od ilości dokumentów, jakie co miesiąc przedsiębiorca będzie dostarczał. Należy pamiętać, że każdorazowo będzie on zobligowany do składania właściwych deklaracji ZUS oraz podatkowych.

Czy warto założyć jednoosobową działalność gospodarczą w 2022 roku?

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest znacznie prostszym tworem prawnym niż spółka. Zakładanie jej daje możliwość swobodnego promowania swoich towarów czy usług, a tym samym zarobkowania. Niemniej jednak zmieniające się przepisy podatkowe w 2022 roku zniechęcają niektórych do założenia firmy. Niemożność odliczenia składki zdrowotnej, sposób jej obliczania oraz nieścisłości podatkowe mogą być swego rodzaju hamulcem. Z drugiej strony planowane zmiany, które mają być korzystne przynajmniej dla części przedsiębiorców, dają zielone światło do zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej w 2022 roku.

Zobacz, czy twoja działalność wymaga zezwolenia.

Instagram
LINKEDIN
Share
Twitter
Visit Us
Follow Me
EMAIL