Ulgi podatkowe i pozostałe odliczenia to świetny sposób na obniżenie podatku. Na jakie ulgi podatkowe możemy liczyć w tym roku i które z nich uległy zmianie, o tym dowiesz się z poniższego wpisu.

Ulgi podatkowe za 2021 rok

Jak co roku, także w tym możemy skorzystać z wachlarza ulg w podatkach. Jednak w rozliczeniu za 2021 rok wiele się zmieniło, a dotyczy to również odliczeń. Ulgi dzielą się na takie, które odliczamy od dochodu oraz na takie, które odliczamy od podatku. W rozliczeniu rocznym PIT możemy skorzystać z obu rodzajów ulg.

Ulgi podatkowe odliczane od dochodu

Od dochodu można odliczyć następujące ulgi i odliczenia:

 • Ulga termomodernizacyjna, na polepszenie warunków cieplnych domu. Ulga do wartości 53 tys. zł. Odliczana przez 6 lat.
 • IKZE (konto emerytalne) – Wpłaty do wysokości 6 310,80 zł, dokonane w 2021 roku, obniżają dochód i pozwalają zapłacić niższy podatek o: 1 072,84 zł (przy 17% skali podatkowej), 1 199,05 zł (przy 19%) 2 019,46 zł (przy 32%). Limit ulgi dla samozatrudnionych jest jeszcze wyższy, gdyż mogą oni od dochodu nawet 9466,20 zł wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego.
 • Ulga na badanie i rozwój
 • ulga na samochód w leasingu operacyjnym pozwala odliczyć koszty opłat wstępnych, manipulacyjnych oraz raty leasingowej.
 • Zwrot nienależnych świadczeń
 • Ulga na leki dla osób niepełnosprawnych. Przysługuje w kwocie różnicy pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami a kwotą 100 zł. Miesięcznie.
 • Darowizny na organizacje pożytku publicznego
 • Ulga rehabilitacyjna (za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, leczenie w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne).
 • Darowizny na kult — na Kościół (ulga na rzecz kultu nie może przekroczyć 6% dochodu, łącznie z odliczeniem kwoty za oddanie krwi. W przypadku wsparcia działalności charytatywnej kościoła nie obowiązują limity).
 • Ulga dla krwiodawców (za każdy oddany litr odliczenie od dochodu wynosi 130 zł. Jednak całość odliczenia nie może przekroczyć 6% dochodu).
 • Darowizna na cele edukacji zawodowej (Czesne, wydatki na dojazd, wynajęcie lokalu, opłaty za egzamin, wydatki te można zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodów).
 • Ulga covidowa, czyli darowizna na cele walki z COVID-19
 • Darowizna tabletów i laptopów na rzecz jednostek prowadzących placówki oświatowe (gdy podarujesz sprzęt mający nie więcej, niż 3 lata, do 31 marca wówczas odliczasz 150% wartości sprzętu lub 100% wartości, gdy darowizna nastąpiła po 31 marca 2021 r.)
 • Ulga na Internet pozwala odliczyć nawet 760 zł rocznie przez dwa pierwsze lata. Odliczenie obejmuje koszty dostępu do sieci.

Ulgi podatkowe odliczane od podatku

Od podatku można odliczyć następujące ulgi:

 • Prorodzinna (na dzieci) za każdy miesiąc.
 • Składki zdrowotne
 • Abolicyjna (za pracę za granicą)

 

Jakie zmiany w ulgach podatkowych za 2021 rok?

Niektóre ulgi i odliczenia obecne w prawie podatkowym od lat, w roku bieżącym uległy zmianie. Oto trzy najważniejsze z nich.

Niższa ulga abolicyjna

Ulga abolicyjna została wprowadzona w 2008 roku i dotyczy polskich rezydentów, którzy rozliczają w Polsce dochody z pracy za granicą. Jednak tylko tych, którzy uzyskali dochody w krajach, z którymi Polska ma podpisaną umowę o proporcjonalnym odliczeniu podatku. Ulga abolicyjna pozwala zmniejszyć podatek, który trzeba zapłacić w Polsce. Jednak w tegorocznym rozliczeniu kwota ta uległa ograniczeniu do kwoty 1 360 zł.

Rozszerzona ulga dla młodych

Ulga dla młodych zwalnia z podatku dochodowego przychody ze stosunku pracy, umów zlecenia, praktyk i staży uczniowskich. W przypadku umów o dzieło ulga dla młodych nie jest stosowana. Uldze podlegają przychody nieprzekraczające kwoty 85 528 zł w roku podatkowym. Adresatem tej ulgi są osoby do ukończenia 26 roku życia. Na druku PIT wykazuje się je jako „przychody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy”.

Ulga „covidowa”

To ulga, która została wprowadzona w pandemii i dotyczyła przeciwdziałaniu COVID-19. Darowizny mogły być przekazane bezpośrednio bądź za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego. Do organizacji tych należały podmioty lecznicze, placówki pomocy społecznej, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, czy Fundusz Przeciwdziałania Covid-19. Podstawą odliczenia jest umowa darowizny składników majątku, a w przypadku darowizny przekazanej za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego, wymagana jest pisemna informacja o czasie przekazania środków. Od tego zależy bowiem kwota odliczenia. Możemy odliczyć 150% wartości darowizny, gdy darowizna została przekazana między 1 stycznia a 31 marca 2021 r. lub 100%, gdy została przekazana po 1 kwietnia 2021 r.

 

Ulgi podatkowe potrafią znacznie zmniejszyć należny podatek. Dlatego, jeżeli nam przysługują, powinniśmy z nich korzystać.

Instagram
LINKEDIN
Share
Twitter
Visit Us
Follow Me
EMAIL