Od 15 lutego trwa okres rozliczeniowy, w którym musimy złożyć odpowiednia deklarację PIT i rozliczyć się z dochodów uzyskanych w 2022 roku. Zanim przystąpimy do rozliczenia, warto zgromadzić dokumenty świadczące o dochodzie i zdecydować, który formularz musimy wypełnić. Formularze te uzależnione są od rodzaju osiąganych dochodów i mają różne terminy składania do urzędu skarbowego.

Którą deklarację PIT wybrać?

Rozliczając podatek PIT za 2022 rok mamy do wyboru szereg formularzy:

 • druk PIT 37 – jeśli rozliczamy się wyłącznie z zarobków otrzymanych od pracodawcy, zleceniodawcy lub od organu emerytalnego. Podatnicy, którzy nie rozliczają się za pośrednictwem płatnika lub uzyskują przychody z wielu źródeł, w tym część bez pośrednictwa płatnika, powinny wybrać PIT-36.
 • PIT 36 – jeśli rozliczamy się z dochodów z tytułu działalności gospodarczej, sprzedaży rzeczy ruchomych, praw autorskich, zatrudnienia za granicą oraz w przypadku prowadzenia nierejestrowanej działalności gospodarczej. PIT-36 jest adresowany do osób rozliczających się według skali podatkowej, czyli stawek podatkowych 12 i 32 % za 2022 rok.
 • formularz PIT 36L – z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej liniowo.
 • PIT 38 – z tytułu dochodu (przychodu) z wszelkiego rodzaju inwestycji kapitałowych opodatkowanych inaczej niż tzw. ryczałtem.
 • druk PIT 28 – jeśli uzyskujemy dochody z najmu prywatnego rozliczanego na podstawie ryczałtu lub działalności opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym.
 • PIT 39 – w związku ze sprzedażą nieruchomości i praw związanych z nieruchomościami (spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa do domu mieszkalnego itp.).

Do kiedy i w jaki sposób rozliczyć PIT?

Większość deklaracji podatkowych (PIT -37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39) składamy do 2 maja 2023. Formularz PIT-28, który musi zostać rozliczony wcześniej, czyli do 28 lutego 2022 roku. Od 2023 roku nowy termin złożenia PIT 28 jest ten sam co w przypadku innych zeznań rocznych PIT.

15 lutego ruszyła usługa Twój e-pit, która umożliwia rozliczenie roczne podatku dochodowego poprzez Internet. Elektronicznie można rozliczyć się przy pomocy formularzy PIT-28, PIT-36, PIT-37 oraz PIT-38. Logowanie do systemu możliwe jest na trzy różne sposoby:

 • za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej;
 • aplikacji mobilnej mObywatel;
 • za pomocą danych podatkowych (PESEL lub NIP i kwota przychodów).

Oprócz elektronicznych sposobów rozliczenia podatku za 2022 r. można złożyć również formularz w formie tradycyjne, papierowej. Tak przygotowaną deklarację podatkową można wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście do właściwego nam urzędu skarbowego.

PIT-36, czy PIT 37?

Wybór odpowiedniego formularza uzależnione jest od tego, czy sami jesteśmy płatnikiem składek, czy inny podmiot odprowadza je za nas.

Dla kogo PIT-37?

Deklarację PIT-37 wypełniają więc wszyscy pracujący na etacie lub działający na podstawie umowy cywilnoprawnych, czyli umów zlecenia i o dzieło. Ten druk mogę wypełnić również emeryci, którzy korzystają z ulg podatkowych. Podstawą wypełniania tej deklaracji są informacje PIT-11 od pracodawcy lub 40A z ZUS. Łącznie z tą deklaracją możemy złożyć załączniki: PIT/O, PIT/D, PIT-2K.

Kto wypełnia deklarację PIT 36?

Deklaracja PIT-36 wypełniają ci, którzy zobowiązani są do samodzielnego obliczenia i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy. Będą to więc wszyscy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowana na zasadach ogólnych (według skali podatkowej). Poza tym PIT -36 wypełnia też podatnicy, którzy:

 • rozliczają na zasadach ogólnych dochody z tytułu najmu, dzierżawy lub podobnych umów;
 • uzyskali dochody z zagranicy;
 • prowadzą działalność nierejestrowaną;
 • posiadają źródła przychodów z innych źródeł, od których płatnik nie miał obowiązku odprowadzania składek.

Łącznie z tą deklaracją można złożyć PIT/ZG, PIT/B, PIT/O, PIT/M, PIT/D, PIT/DS, PIT/BR, PIT-2K, PIT/MIT.

PIT 36L

To druk dla przedsiębiorców, którzy rozliczają się podatkiem liniowym, na podstawie ujednoliconej stawki, wynoszącej 19%. Niestety rozliczając się na zasadzie podatku liniowego, nie można korzystać z kwoty wolnej od podatku, rozliczać się wspólnie z małżonkiem, ani jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Osiągając dochody poza działalnością gospodarczą opodatkowaną liniowo, będą musieli oni złożyć dodatkową deklarację podatkową.

Termin zwrotu podatku?

Jeżeli wiemy, że przysługuje nam zwrot podatku dochodowego, wówczas warto się pospieszyć ze składaniem deklaracji/ Im szybciej rozliczymy się z fiskusem, tym szybciej otrzymamy nadpłacony podatek. Czas oczekiwania na zwrot pobranego podatku uzależniony jest od daty złożenia deklaracji PIT oraz sposobu, w jaki został przekazany do właściwego urzędu skarbowego. W przypadku rozliczeń elektronicznych jest to 45 dni oraz 90 dni, w przypadku złożenia deklaracji papierowej.

W przypadku posiadania Karty Dużej Rodziny, powyżej trojga dzieci, na zwrot poczeka się jedynie 30 dni. Warunkiem jest złożenie druku elektronicznie oraz zaznaczenie na druku pala „Karta Dużej Rodziny ”.

Dopłata podatku

W przypadku, gdy z obliczeń wynika, że musimy dopłacić kwotę podatku, wówczas mamy na to do 2 maja w 2023 roku. Gdy nie dopełnimy terminów, wówczas naliczane będą odsetki ustawowe za zwłokę, w wysokości 8% w skali roku.

Następnym razem napiszę o ulgach podatkowych. Poniżej znajdziecie obowiązujące na ten rok drugi deklaracji PIT 36 oraz PIT 37. Warto zaglądnąć również do wpisu o tym, jak wypełnić PIT-36.

Instagram
LINKEDIN
Share
Twitter
Visit Us
Follow Me
EMAIL