Każdy z nas chciałby coś osiągnąć, do czegoś dąży, ma w życiu jakiś cel lub może nawet kilka. „Życie bez wyznaczonego celu jest jak żeglowanie bez kompasu. Można tak pływać, ale nigdzie się nie dopłynie”. Podobnie w życiu, o ile nie wyznaczymy sobie celu, to po prostu przebrniemy przez życie, nie osiągając nic konkretnego, gdyż niczego do osiągnięcia sobie nie założyliśmy. Z tego wynika, że chcąc osiągnąć cel, najpierw musimy go wyznaczyć.

Jakie powinny być nasze cele?

Wyznaczanie sobie dobrze sformułowanych celów, to nie mój wymysł, ani nic odkrywczego. Już w czasie studiów uczyłam się o metodzie SMART, będącej sposobem na formułowanie celów, w sposób, który zwiększałby szansę na ich realizację. Sposób ten określał 5 cech dobrze określonego celu, a były to odpowiednio:

S — Sprecyzowany
M — Mierzalny
A — Atrakcyjny
R — Realistyczny
T — Terminowy.

Chcąc osiągnąć jakiś cel, musimy go zidentyfikować, czyli w sposób jak najbardziej konkretny, określić, co chcemy osiągnąć. Nasz cel, aby miał możliwość realizacji, powinien posiadać kilka cech, określonych w metodzie SMART, czyli być konkretnie określony, atrakcyjny dla nas, możliwy do zrealizowania, mierzalny oraz określony w czasie.

Przykład 1 – nauka języka

Załóżmy, że naszym celem jest nauka języka obcego. Jak powinien brzmieć prawidłowo sformułowany cel? Może brzmieć np. tak: Zamiast mówić: „Chcę nauczyć się angielskiego” mówię „Chcę swobodnie porozumiewać się po angielsku”

Atrakcyjny cel to taki, który przynosi nam wymierne korzyści. A przyszłe korzyści wiążą się z motywacją, by ten cel osiągnąć. W przypadku swobodnego porozumiewania się w obcym języku będzie to np. możliwość znalezienia lepszej pracy lub poznania nowych osób.

Cel powinien być realny, czyli dostosowany do naszych możliwości. Nie powinien, więc zajmować nam więcej czasu, niż możemy na niego przeznaczyć. Nie może wykraczać poza nasze możliwości finansowe. Nie może być też zbyt trudny do zrealizowania, gdyż wówczas na pewno go porzucimy.
Zostając przy nauce języka, możemy np. określić, że podczas jazdy (samochodem, autobusem itp.) będę przesłuchiwał dialogi po angielsku, a wieczorem poświęcę 20 minut na konwersację po angielsku przez Skype lub zapiszę się na konwersacje z native speakerem.

Nasz cel powinien dać się zmierzyć, najlepiej w obiektywny sposób. W przypadku nauki języka mogą to być testy, egzaminy lub ocena osoby, z którą rozmawiamy.

Na koniec nie niej ważne jest określenie ram czasowych, w których umieścimy realizację naszego celu. Powiedzmy, że chcemy nauczyć się porozumiewać się w dany języku w ciągu roku i taka jest też nasza rama czasowa. 1 rok.

Przykład 2 – redukcja wagi

Poniżej inny przykład, bliższy nie osobiście, a może i wielu kobietom.

Powiedzmy, że chcemy schudnąć. Wówczas nie możemy powiedzieć, że chcę schudnąć i już, bo to nie załatwi sprawy. Zamiast tego trzeba to zrobić, po kolei.
Chcę schudnąć 10 kilo w ciągu 3 miesięcy. Cel jest konkretnie sformułowany, realny do zrealizowania i określony w czasie. Łatwo też można zmierzyć osiągnięcie celu, stając po prostu na wadze. Trzeba tylko dodać do tego sposób realizacji, czyi np. przejdę na dietę, będę dwa razy w tygodniu chodzić na siłownię czy co drugi dzień przebiegnę 5 km.

Można też spróbować rozłożyć cel w dłuższy okresie i podzielić go na etapy np. początkowo odstawiam kawę i słodycze, później chodzę na codzienne spacery, potem wprowadzam gimnastykę, specjalną dietę itp.

Nieważne, czego będzie dotyczył twój cel ważne, żeby zawierał w sobie te 4 cechy. Powinien też zostać spisany, tak by nie obciążać pamięci, a poza tym mieć go przed oczami.

Każdy cel o ile nie jest wydumany i niezgodny z naszym charakterem, da się osiągnąć. Wszystko zależy od naszego nastawienia, chęci oraz dyscypliny, bo do realizacji celu trzeba przystąpić jak do każdego innego zadania. Poważnie i z zaangażowaniem.
Instagram
LINKEDIN
Share
Twitter
Visit Us
Follow Me
EMAIL