Każdy z nas jest indywidualnością. Osobą z własnym kompletem cech osobowościowych, które wpływają na nasze postępowanie, postrzeganie świata, a nawet na wybór drogi życiowej i ścieżki zawodowej. Dlatego też na przestrzeni lat, a nawet wieków próbowano uporządkować je, pogrupować tak, by można je było przypisać do różnych typów zachowań ludzkich.

Typologia wg. Hipokratesa

Pierwszą kwalifikację osobowości stworzył grecki lekarz Hipokrates, żyjący w V w. p.n.e. Wyróżnił on cztery typy osobowości pogrupowane wg temperamentu.

Były to typy psychologiczne:

  • choleryk (pobudliwy, ale wytrwały w działaniu. Choleryk to urodzony przywódca)
  • sangwinik (człowiek żywego usposobienia, lecz mało wytrwały i łatwo ulegający wpływom. Kreatywny, energiczny, spontaniczny. Sprawdza się w zawodach wymagających kontaktu z ludźmi)
  • flegmatyk (spokojny, zrównoważony, opanowany, pamiętliwy. Nie okazuje emocji, trudno go wyprowadzić z równowagi. Sprawdza się w pracy zorganizowanej, gdzie wymagana jest dokładność i analityczne myślenie)
  • melancholik (mało aktywny, lecz wytrwały w działaniu, jak i w uczuciach. To dobry pracownik, perfekcyjnie wykonujący swoje obowiązki. Sumienny, dokładny, ale i wymagający)

Typologia Hipokratesa stosowana jest także dzisiaj do określania osobowości człowieka, a także do przypisywania mu pracy odpowiedniej do jego temperamentu. Cechy wrodzone człowieka mogą pomóc mu, w wykonywanej pracy lub też praca niezgodna z temperamentem człowieka będzie go męczyć.

Możesz sprawdzić swój temperament za pomocą TESTU 

Typy osobowości wg. Carla Junga

Typologia Junga określała kierunek i zakres aktywności społecznej człowieka.

Carl Jung wyróżnił dwa typy osobowości:

  • introwertyka, który wykazuje hermetyczną postawę życiową, a całą swoją energię kieruje do wnętrza
  • ekstrawertyka, będącego przeciwieństwem, kierującego swoją działalność i aktywność na otoczenie.

Introwertyk

Introwertycy to ludzie, którzy wolą spędzać czas samotnie, a do pracy potrzebują ciszy i skupienia. Są ostrożni, niezbyt towarzyscy, trzymający emocje na wodzy. Introwertycy to solidni pracownicy, odnajdujący się w chaosie informacyjnym, analityczni, dokładni, wykonujący swoje zadania w ciszy. Najlepiej sprawdzą się w zawodach, które można wykonywać zdalnie, w zaciszu domowym (programiści, graficy, redaktorzy, korektorzy, copywriterzy, tłumacze). Odnajdują się również w roli opiekunów zwierząt. Dla wielu z nich przebywanie ze zwierzętami jest znacznie przyjemniejsze niż kontakt z innymi ludźmi, może więc to być idealne rozwiązanie. Spokojna będzie również praca w bibliotece, archiwum oraz działalność wykonywana samodzielnie, rękodzieło, krawiectwo, wytwarzanie.biżuterii. Introwertyk będzie dobrze czuł się, gdy będzie mógł pracować w skupieniu i samotności.

Ekstrawertyk

Ekstrawertyk jest osobą, która doskonale czuje się w towarzystwie innych ludzi. Jest otwarty na innych, działa szybko, nie lubi siedzieć bezczynnie, nie ma problemu z nawiązaniem nowych znajomości, szybko odnajduje się wśród nieznajomych osób. Czuje się dobrze wtedy, gdy przebywa z innymi ludźmi. Osoby te czują się dobrze w roli lidera grupy, radzą sobie z tym i czerpią z tego satysfakcję. Są komunikatywni, umieją współpracować w grupie, umieją budować relacje i utrzymywać kontakty. Ekstrawertycy to urodzeni sprzedawcy, kierownicy, akwizytorzy.

Test osobowości Carla Junga

Typy osobowości MBTI

Według koncepcji MBTI (ang. Myers-Briggs Type Indicator) ludzie dokonują określonych wyborów w zakresie działania, zbierają informacji czy dysponowania swoim czasem.

Wyodrębniono cztery wymiary, odpowiadające na pytania:

  • skąd bierzesz energię i na co ją kierujesz: Ekstrawersja, Introwersja
  • w jaki sposób zbierasz informacje: Poznanie, Intuicja
  • w jaki sposób podejmujesz decyzje: Myślenie, Odczuwanie
  • jak żyjesz i pracujesz: Osądzanie, Obserwacja

Na podstawie powyższych wymiarów wyodrębniono, aż 16 typów osobowości. Nie są one stałe i niezmienne przez całe życie i mogą się zmieniać, gdy będziemy nad sobą pracować.
Jednak badanie to pozwala nam określić swoje aktualne cechy, by móc nad nimi pracować, zmieniać je, tak by osiągnąć sukces i to nie tylko zawodowy.

Jeśli chcecie poznać swoją osobowość wykonajcie test MBTI
Instagram
LINKEDIN
Share
Twitter
Visit Us
Follow Me
EMAIL