W działalności nierejestrowanej, jak w każdej innej formie działalności gospodarczej istotne są nie tylko przychody, ale i ponoszone koszty. Dlatego warto wiedzieć, jaka jest różnica między przychodem a dochodem, a także co określamy kosztem? Do czego przydać się może ewidencja sprzedaży? Jak i kiedy rozliczać koszty? Odpowiedzi na te pytania poniżej. Zapraszam do lektury.

Podstawowe pojęcia

Przychód jest to łączna wartość, którą uzyskujemy ze sprzedaży produktów lub usług, czyli po prostu wszystkie pieniądze, które otrzymujemy ze sprzedaży tychże dóbr. Nieważne przy tym, czy pieniądze te trafią do nas w formie bezgotówkowej na konto, czy też w formie gotówki do ręki.

Dochód jest to przychód pomniejszony o koszty, czyli nasz rzeczywisty zarobek.

Koszty uzyskania przychodu są to wszystkie koszty, które ponieśliśmy, by osiągnąć przychód. Koszty te muszą być bezpośrednio związane z prowadzoną przez nas działalnością.

Ewidencja sprzedaży to zestawienie wszystkich operacji sprzedażowych, gotówkowych i bezgotówkowych dokonanych w ciągu danego okresu np. miesiąca. Może być ona prowadzona w formie zapisu na kartce lub tabeli w Excelu. Ewidencja przydaje się do określenia, czy nie przekroczyliśmy limitu, który uprawnia do prowadzenia działalności nierejestrowanej. Zestawienie takie może być też pomocne w określeniu podstawy opodatkowania i obliczenia należnego podatku dochodowego.

Przychód w działalności nierejestrowanej

Przychód w działalności nieewidencjonowanej nie może przekroczyć kwoty 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2021 roku jest to kwota 1400 zł miesięcznie. Ustawa mówi tutaj o przychodzie należnym, czyli o wszystkich kwotach, nawet tych, których de facto nie otrzymaliśmy, ale się nam należą. Nawet wówczas, gdy płatność została odroczona lub płatna w ratach. Są to więc wszystkie kwoty, które powinniśmy dostać za towary lub usługi, a nie tylko te, które otrzymaliśmy.

Jeżeli sprzedajesz jedną rzecz o dużej wartości lub wykonujesz projekt, który przekracza limit miesięczny określony w nierejestrowanej działalności gospodarczej, wówczas musisz zarejestrować się w CE IDG.
Dodatkowo przy ustalaniu przychodu należnego nie uwzględniamy poniesionych kosztów (rozliczamy je dopiero na koniec roku w rozliczeniu PIT). Jedynymi odliczeniami są wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont*.

*Skonto – obniżka ceny w zamian za przyspieszenie płatności, wyrażana procentowo. Udzielenie skonta jest dobrowolne i warunkowe, ustalane przez sprzedającego.

Koszty działalności nierejestrowanej

Prowadząc nierejestrowaną działalność gospodarczą, nie musisz prowadzić ewidencji księgowej. Możesz jednak ewidencjonować swoje koszty, czyli wydatki, jakie ponosisz w związku z prowadzoną działalnością. Będą to więc koszty zakupu materiałów, koszty paliwa do samochodu w związku z dojazdem do klienta, koszty przesyłek pocztowych itp. Do kosztów nie zaliczymy wartości pracy własnej, kosztów reprezentacji, kar, odsetek, czy spłaty kredytów.

Wszystkie koszty muszą być udokumentowane za pomocą imiennej faktury, wystawionej na nas. Kosztów tych nie odliczamy co miesiąc, jednak udokumentowane przydadzą się nam do corocznego rozliczenia z podatku. Wykazujemy je wówczas jako koszty uzyskania przychodu, które obniżają podstawę opodatkowania.
Ewidencję kosztów możemy prowadzić podobnie jak ewidencję sprzedaży na kartkach lub w programie do fakturowania. Osobiście polecam stronę Fakturownia, z której sama korzystam.

Przykład:
Szyjesz lalki -szmacianki, które sprzedajesz za 100 zł od sztuki. Koszt związany z przygotowaniem jednej lalki wynosi 30 zł. Tak więc na czysto po sprzedaży lalki zostaje ci 70 zł. Niestety kosztów tych nie możesz odjąć z bieżących wydatków ani nie uwzględniasz ich w wyliczeniu limitu sprzedaży. Licząc limit, musisz uwzględnić 100 zł od 1 sztuki, dlatego bez konieczności rejestracji, będziemy mogli sprzedać najwyżej 14 lalek w miesiącu. (w 2021 roku limit wynosi 1400 zł miesięcznie). Poniesione koszty w wysokości 30 zł od jednej sztuki, będziemy mogli odjąć w zeznaniu rocznym, jako koszty uzyskania przychodu.

Polecam Fakturownia.pl - prosty program do fakturowania online

Wszystkie przychody i koszty uwzględniamy w rocznym rozliczeniu podatkowym. Nierejestrowaną działalność gospodarcza rozliczamy na druku PIT-36, ale o tym następnym razem.

Instagram
LINKEDIN
Share
Twitter
Visit Us
Follow Me
EMAIL