Pisanie artykułów to kolejny szczebel w pisarskiej karierze copywritera. Jednak i tutaj pamiętać należy, że artykułów nie należy wrzucać do jednego worka. Pisać możemy, bowiem prosty artykuł blogowy, tematyczny, poradnikowy lub fachowy i rzetelny artykuł ekspercki.

Artykuł tematyczny

Jest to tekst o długości, co najmniej 2000 znaków, zawierający tytuł, lead oraz treść, podzieloną za pomocą nagłówków, na poszczególne podrozdziały. Artykuł tematyczny wymaga posiadania pewnej wiedzy, dotyczącej danego tematu. Jest materiałem merytorycznym, zawierającym rozłożone w tekście, w sposób naturalny, frazy kluczowe. Niekiedy tekst może zawierać materiały dodatkowe.

Artykuł poradnikowy

Artykuły poradnikowe mają wysoce merytoryczną treść, umieszczoną w nieformalnej formie. Ich budowa jest podobna do budowy artykułów tematycznych: mają własny tytuł, ciekawy lead oraz treść rozdzieloną nagłówkami. Różnią się długością tekstu, gdyż z reguły liczą 5000 znaków. Inny jest też ich cel, nastawione są, bowiem na rozwiązywanie problemów czytelników, szukających odpowiedzi na swoje pytania. Pośrednim ich celem jest edukacja.

Artykuły na blogi

Teksty w postaci krótkich artykułów powstają na blogi firmowe, zaś ich tematyka może być zróżnicowana. Konstrukcja tekstu uzależniona jest od tematu oraz grupy docelowej, do której jest kierowana. Jak każdy artykuł i ten powinien mieć tytuł oraz treść podzieloną za pomocą nagłówków. Treści tego typu są zwykle średniej długości. Ich przeciętna długość mieści się w granicach od 2000 do 5000 znaków. Artykuł może zawierać słowa kluczowe oraz materiały dodatkowe, jak zdjęcia czy prezentacje audiowizualne.

Artykuł ekspercki

Doszliśmy do najważniejszego, czyli do najlepiej ocenianych, najbardziej pracochłonnych, ale i najlepiej opłacanych artykułów eksperckich. Teksty te są wysoce merytoryczne, poparte głęboką wiedzą, często ekspercką. Zdarza się, że autor jest nie tylko specjalistą, ale wręcz autorytetem w danej dziedzinie.
Celem tekstów eksperckich jest edukacja oraz wzmacnianie marki. Budowa tekstów jest podobna jak w przypadku innych artykułów, różnią się one zaś głównie długością tekstu. Najkrótsze liczą 5000 znaków, ale zdarzają się i artykuły zawierające 20 000 znaków.
Treść obowiązkowo zawiera materiały dodatkowe: zdjęcia, wykresy, tabele, zestawienia, filmy. Mogą pojawiać się słowa kluczowe. To, co wyróżnia artykuł ekspercki to korzystanie, przy pisaniu z wielu wartościowych źródeł, na które autor powołuje się w umieszczonych na końcu przypisach. Testów tych nie sposób pisać na kolanie. Wymagają one przygotowania i czasu na odpowiednie zredagowanie.

Artykuły eksperckie nie są dla każdego, to wyższa szkoła jazdy. Wszystko jest dla ludzi, tylko najpierw trzeba nauczyć się jeździć na kucyku, by później móc jeździć konno.
Instagram
LINKEDIN
Share
Twitter
Visit Us
Follow Me
EMAIL