Teksty zapleczowe są to treści bardziej wartościowe od precli, zarówno pod względem ilości, jak i zawartości merytorycznej. Najczęściej publikowane są na stronach tematycznych i mają za zadanie przyciągnąć, zainteresować treścią oraz zatrzymać czytelnika.

Dlatego powinny one zawierać wartościową i przydatną czytelnikowi treść, podaną w prosty, lecz równocześnie ciekawy sposób. Teksty zapleczowe mają zwykle długość powyżej 1500 znaków, a najczęściej 2 lub 3 tysiące. Taka ilość znaków pozwala już na rozwinięcie skrzydeł oraz wyodrębnienie w tekście wstępu, rozwinięcia i krótkiego podsumowania.

Struktura tekstów zapleczowych

Tekstów zapleczowych, nie należy mylić ze szkolnym wypracowaniem, bo nie są to teksty równoważne. Zaplecze należy do tekstów pozycjonerskich, stworzonych w celu pozycjonowania strony docelowej, czyli podwyższenia jej pozycji w wyszukiwarkach.

Struktura tekstów zapleczowych, jak już wspomniałam przypomina wypracowanie, dlatego, że taką formą łatwiej i przyjemniej się czyta. Dlatego najpierw powinien znaleźć się krótki, najwyżej trzy zdaniowy wstęp, potem kilku akapitowe rozwinięcie i na końcu kilka zdań zakończenia. Wstęp powinien sygnalizować, o czym będzie dalsza część, ale bez ujawniania zbyt wielu informacji.
Najdłuższą częścią tekstu zapleczowego jest rozwinięcie i musi być częścią wartościową, przepełnioną konkretnymi i ciekawymi informacjami. Teksty zapleczowe muszą rozwiązywać problemy i odpowiadać na pytania użytkowników. Najczęściej traktują problem pobieżnie, ogólnie, ale równocześnie konkretnie i rzetelnie. Zakończenie tekstu zapleczowego powinno być krótkie i być podsumowaniem treści.

Teksty zapleczowe powinny być napisane z poszanowaniem estetyki, dlatego warto stosować nagłówki, listy, podkreślenia i wypunktowania. Zwiększa to przejrzystość tekstu i jego czytelność, a co za tym idzie większą chęć, by z tekstem się zapoznać.

Treść jest ważna, lecz głównym celem tekstu zapleczowego jest umieszczenie w nim linków do strony docelowej. Najważniejsze, by były one rozmieszczone w sposób przemyślany, logiczny i jak najbardziej naturalny. Dobrze napisany tekst zapleczowy jest inwestycją, więc przy pisaniu go warto się postarać.
Instagram
LINKEDIN
Share
Twitter
Visit Us
Follow Me
EMAIL