Czynnik, który pobudza nas do działania, zwany jest motywacją. Ma ona znaczenie nie tylko w życiu zawodowym, ale również w prywatnym. To motywacja jest motorem działania, zwiększając naszą aktywność, efektywność oraz wpływając na mobilizację. Zmotywowani działamy szybciej, lepiej wykonujemy powierzone zadania oraz osiągamy lepsze rezultaty. Motywacja wpływa też na kreatywność, podnosi determinację i chęć osiągania celów.

Motywatory wewnętrzne i zewnętrzne

Motywacja może być wewnętrzna, wynikająca z naszych potrzeb, pragnień lub zainteresowań oraz zewnętrzna, będąca zbiorem czynników zewnętrznych, które popychają nas do pracy. To motywacja sprawia, że podejmujemy trud pracy, lecz gdy wynika ona z naszych przekonań, wówczas praca staje się pasją, a efekty takiej pracy są o wiele lepsze, niż działań niepopartych żadnym bodźcem.
Nawet praca wykonywana z poczucia obowiązku, której motywatorem są pieniądze, czyli zewnętrzna motywacja, przynosi lepsze efekty, niż praca niewspomagana żadnym motywatorem. Dlatego by praca przynosiła wymierne korzyści, musi wynikać z pewnych pobudek, zewnętrznych lub wewnętrznych.

Przykłady motywatorów

Motywatory mogą być różne: wewnętrzne i zewnętrzne, finansowe i pozapłacowe. Dla każdego inne motywatory będą odgrywały rolę, w zależności od wyznawanych wartości oraz od osobowości.

Do najważniejszych motywatorów należą:

Pieniądze

Nie na darmo mówi się, że pieniądz rządzi światem, gdyż bez pieniędzy trudno żyć. Dlatego pieniądz jest jednym z najważniejszych motywatorów finansowych. Pieniądze potrafią zadecydować o wyborze pracy, zlecenia czy projektu. Gdy znajdują się one wysoko na liście naszych potrzeb, wówczas potrafimy zmotywować się do pracy, której nie lubimy, lub która jest niewdzięczna, bo przecież pieniądz wynagrodzi nam trudy, niedogodności lub brak satysfakcji. Również wówczas, gdy jesteśmy bez pieniędzy, obietnica dobrego zarobku może nas zmotywować do pracy. Gdy pracujemy na swoim, to często pieniądze decydują o tym, czy wybierzemy dane zlecenie, a gdy pracujemy na etacie, motywuje nas system nagród i premii. Pieniądze są wówczas miernikiem naszej wartości, zaangażowania oraz często doświadczenia.

Pochwały

Nie znam nikogo, kto nie lubiłby pochwał lub komplementów. Na pewno pochwała działa lepiej na zaangażowanie w pracę niż nagana. Pochwały należą do poza finansowych motywatorów, które mogą istnieć wspólnie z motywatorami finansowymi lub niezależnie od nich. Niekiedy dobre słowo potrafi podbudować, być wskazówką, że to, co robimy, ma sens, że podążamy w dobrym kierunku. Dlatego jest to istotny motywator pozapłacowy.

Rozwój osobisty

Jeżeli nasza praca daje nam możliwość rozwoju osobistego, udziału w kursach i szkoleniach, rozwijania zainteresowań i samorealizacji wówczas angażujemy się w wykonywaną pracę, jesteśmy gotowi pracować dłużej i jesteśmy wydajniejsi. Przekłada się to na finanse, ale też wpływa na naszą samoocenę, a pośrednio ma wpływ na rozwój firmy.

Atmosfera w pracy

To, w jakim środowisku pracujemy, ma duży wpływ na nasze morale oraz chęć do pracy. Gdy zespół jest zgrany, panuje spokój, pozytywne nastawienie i radosna atmosfera, wówczas wszystkim pracuje się lepiej, milej i przyjemniej. Praca nie staje się katorgą i przykrym obowiązkiem, lecz wyzwaniem. Powoduje, że jesteśmy efektywniejsi, pełni inicjatywy, nowych pomysłów i zaangażowani. Firma staje się dla nas ważna i traktujemy ją jak część swojego życia, a nie miejsce do zarabiania pieniędzy. I odwrotnie, gdy atmosfera w pracy jest nerwowa, nieprzyjemna, gdy nie masz prawa głosu, ani nie możesz decydować o sposobie wykonywania zadań, wówczas nie masz potrzeby angażowania się, nie odnajdujesz się w firmie i nie masz do niej zaufania. Rano marzysz tylko o tym, by dzień jakoś przeleciał, bez nerwów i kłótni, a najlepiej nie wychodziłbyś wcale z domu.

Zadowolenie z pracy

Atmosfera w pracy wpływa więc bezpośrednio na nasze zadowolenie, a wiadomo, że gdy jesteśmy z pracy zadowoleni, to chętniej ją wykonujemy, nie sprawia nam ona większych trudności, nie męczy i przynosi satysfakcję. Wiadomo, że bez satysfakcji z pracy nie będziemy czuć się spełnieni. Zadowolenie z pracy to także poczucie sensu, tego, co się robi. Najszybciej zaś zadowolenie z pracy osiągniemy, gdy nasze zainteresowania pokrywają się z
wykonywanymi obowiązkami, a więc gdy robimy to, co lubimy.

Bezpieczeństwo pracy

Bezpieczeństwo zawodowe jest bardzo ważne, gdyż pozwala na spokojną, nienerwową pracę, bez oglądania się czy ktoś nie czyha na nasz stołek. W czasach kryzysu stabilność zatrudnienia staje się bardzo silnym motywatorem, powodującym wzrost efektywności oraz spadek absencji. W bezpiecznym miejscu pracujesz, by się rozwijać, by zasłużyć na awans, a nie ze strachu przed utratą zatrudnienia.

 
 

Powyższe motywatory, zarówno te płacowe, jak i niematerialne mają znaczenie dla nas, naszego pracodawcy i naszej pracy. Może być tak, że motywuje nas jeden czynnik, ale najczęściej jest to kombinacje kilku z nich. Niekiedy jeden motywator nie wystarczy, bo jak długo można pracować, nawet za duże pieniądze, ale w niesprzyjającej atmosferze, pełnej napięcia lub z szefem stosującym mobbing. Również długo nie popracujemy efektywnie w firmie, która pozwala nam na rozwój osobisty, ale nie płaci lub płaci niewiele. W pewnym momencie okaże się, że osiągnęliśmy pewien poziom, uważamy się za specjalistów w danej dziedzinie, ale nie ma to odzwierciedlenia w naszych zarobkach. Wówczas będziemy szukać innej alternatywy i innych form zarobku. Nic dziwnego, każdy musi za coś żyć.

Motywy, jakie popychają nas do pracy, są różne i nigdy nie są stałe. Zmieniają się też w czasie, ewoluują wraz z naszym doświadczeniem zawodowym.

A co ciebie motywuje do pracy?

Instagram
LINKEDIN
Share
Twitter
Visit Us
Follow Me
EMAIL