Pracując jako grafik, prowadząc serwis, stronę, czy bloga wykorzystujesz zdjęcia stockowe, a niekiedy inne materiały. Niekiedy możesz z tych materiałów korzystać dowolnie, a niekiedy są one chronione prawem autorskim. O tym, w jakiej formie możesz korzystać z tych zasobów, mówi licencja, na jakiej są one udostępniane.

Rodzaje licencji

Nie możemy dowolnie wykorzystywać wszystkiego co znajdziemy w Internecie, gdyż wiele z tych rzeczy stanowi czyjąś własność intelektualna i jest chroniona prawem autorskim. Jeżeli chcemy skorzystać z czyjejś pracy, powinniśmy uzyskać zgodę autora, czyli zdobyć licencję na jej rozpowszechnianie.

Trzy podstawowe rodzaje licencji przedstawia poniższa grafika.

licencje na zdjęcia

Licencja Creative Commons Zero (CC 0), pozwala na korzystanie z materiałów w sposób najszerszy. Nieważne czy korzystamy z nich prywatnie, czy udostępniamy, nawet komercyjnie i bez konieczności podpisywania autora. Na tej licencji pozwala się dowolnie modyfikować zdjęcia.

Pozostałe licencje Creative Commons obwarowane są różnymi warunkami. I tak licencja
CC-NC pozwala na dowolne rozporządzanie materiałem, jednak tylko do celów prywatnych. CC-BY pozwala na swobodne korzystanie z udostępnionych materiałów, jednak pod warunkiem podania autora zdjęcia.

Szczegółowe warunki licencji pokazuje poniższa grafika.

licencja uznanie autorstwa

 

Modyfikowanie zdjęć stockowych?

Modyfikowanie zdjęć, podobnie jak inne formy użytkowania określone są w warunkach licencji. Jeżeli licencje pozwalają na modyfikacje, to powinny być one zastosowane tylko w takim zakresie, który nie zmienia charakteru pracy oraz nie obraża w żaden autora lub osób przedstawionych na zdjęciu.

Domena publiczna

Domena publiczna to zasoby publiczne, archiwalne, gdzie przechowywane są materiały, które przestały być chronione przez prawo autorskie majątkowe. Pamiętać warto, że prawa autorskie osobiste nie wygasają nigdy.

Więcej o licencjach znajdziecie w Wikipedia.
Instagram
LINKEDIN
Share
Twitter
Visit Us
Follow Me
EMAIL