Kasa fiskalna online to kategoria urządzeń fiskalnych, które komunikują się z Centralnym Rejestrem Kas. Kasy fiskalne online zastępują kasy rejestrujące, a obowiązek zmiany wprowadziła ustawa z 15 marca 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Przepisy weszły w życie 1 maja 2019 roku, a obowiązek jej posiadania został określony w różnych terminach dla różnych branż. Od 1 lipca 2021 roku obowiązek taki spocznie na ostatniej grupie podatników. Zobacz, czy do niej należysz.

Kasa fiskalna online — grupy podatników

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej online od 1 stycznia 2020 roku dotyczył świadczących usługi:

 • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania, regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon i kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów;
 • sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu do napędów silników spalinowych;

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązek taki spoczął na osobach świadczących usługi:

 • związanych z wyżywieniem świadczonych wyłącznie przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo
 • w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;
 • sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu

Kasy fiskalne online od 1 lipca 2021

Od lipca bieżącego roku obowiązek posiadania kasy fiskalnej online rozszerzył się na podatników działających w branżach usług:

 • fryzjerskich
 • kosmetycznych i kosmetologicznych (także tych na NDG)
 • budowlanych
 • opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i stomatologów
 • prawniczych
 • związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.

Pozostali podatnicy z branż, które nie zostały wymienione w ustawie, nie mają obowiązku wymiany kas na online. Mogą stosować dotychczasowe kasy z elektroniczną kopią paragonu zgodnie z terminami zapisanymi w ustawie.

Od początku 2023 roku nie będą już dostępne w sprzedaży kasy z papierowym i elektronicznym zapisem kopii. Będą one stopniowo wycofywane z rynku i wymieniane na nowe urządzenia w wyniku zużycia starych urządzeń. Nie będzie natomiast obowiązku wymiany kas starego typu od 1 stycznia 2023 r. na kasy online.

Wymiana kasy fiskalnej na online a ulga

Podatnicy, którzy będą wymieniać kasę, będą mogli skorzystać z ulgi podatkowej. Obecnie ulga na zakup kasy fiskalnej online wynosi 90% jej ceny netto, jednak nie więcej niż 700 zł. W przypadku gdy podatnik kupuje więcej niż jedną kasę fiskalną online, może skorzystać z ulgi na każdą z nich. Warunkiem jest rozpoczęcie używania każdej z tych kas w punkcie sprzedaży nie później, niż sześć miesięcy od dnia rozpoczęcia ewidencji sprzedaży.

O zwrot kosztów zakupu kasy fiskalnej online może się ubiegać:

 • firma, która jest objęta obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej i która rozpoczęła prowadzenie tej ewidencji;
 • podmiot, który nie ma obowiązku ewidencjonowania sprzedaży i dotąd w ogóle nie używał kasy fiskalnej, ale zdecydował, że będzie prowadził taką ewidencję na kasie online;
 • ulga na zakup kasy online przysługuje zarówno płatnikom czynnym, jak i biernym podatnikom podatku VAT.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. poz. 675)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1059)

Instagram
LINKEDIN
Share
Twitter
Visit Us
Follow Me
EMAIL