Działalność nierejestrowana to dla wielu osób szansa na spróbowanie swoich sił w biznesie. Bez większych kosztów i obciążeń mogą oni przetestować swój pomysł i zdecydować o przyszłości. Gdy przychód z takiej działalności jest niewielki, wówczas można go prowadzić przez dłuższy czas. Jednak gdy w jakimś miesiącu przekroczy on pułap 50% minimalnego wynagrodzenia, wówczas jesteśmy zobligowani do zarejestrowania w CEIDG działalności gospodarczej.

Działalność gospodarcza a freelancing

Jeżeli freelancer zawiera z klientami umowy o dzieło, umowy zlecenie czy kontrakty, to wówczas nie ma obowiązku rejestrowania prowadzonej działalności. Z przychodu rozlicza się z fiskusem i działa legalnie. Jeżeli jednak freelancer prowadzi systematyczną i zorganizowaną działalność zarobkową, ale bez żadnej umowy. Wtedy działa w formie NDG, ale też do momentu, gdy nie przekroczy pułapu przychodu.

Jednak w pewnych sytuacjach założenie działalności przez freelancera jest korzystniejsze niż działanie na umowach lub jako NDG. Dzieje się tak wówczas, gdy freelancer chce nawiązać kontakty z większymi firmami, dla których ważne jest otrzymanie faktury VAT. Niektórzy wolą też współpracować na zasadzie B2B, niż opierać się na umowach z freelancerem.

Wybór formy działalności gospodarczej

Nie ma znaczenia, jaką formę prowadzenia działalności gospodarczej wybierzemy. Może to być zarówno działalność jednoosobowa, jak i też działalność w ramach Inkubatora Przedsiębiorczości, a nawet w spółce cywilnej. Ważne, by swoją działalność zarejestrować w ciągu 7 dni od dnia, kiedy przekroczyliśmy dopuszczalny przychód.

Ulga na start

Jest to rozwiązanie dla tych, którzy chcą założyć jednoosobową działalność gospodarczą, ale obawiają się wysokich kosztów prowadzonej działalności. Ulga na start jest formą pomocy, która zakłada płacenie przed przedsiębiorców niższej, preferencyjnej składniki ZUS, przez pierwsze 6 miesięcy prowadzonej działalności. W tym czasie nie trzeba opłacać składek społecznych, a jedynie składkę zdrowotną, wynoszące w 2021 roku 381,81 złotych. Wadą tego rozwiązania jest brak prawa do zasiłku chorobowego, w czasie płacenia niższych składek oraz 3 miesiące po przejściu na pełen ZUS. Aby skorzystać z ulgi na start, należy wypełnić i złożyć w ZUS druk ZUS ZZA.

Pieniądze na działalność

Mimo że przy zakładaniu jednoosobowej działalności gospodarczej nie musimy wnosić kapitału, to jednak jakiś powinniśmy posiadać. Przynajmniej na tyle duży, by wystarczył na pokrycie kosztów prowadzonej działalności. Najlepiej, gdy dysponujemy odłożoną wcześniej gotówką. Oszczędności przydadzą się, chociażby do opłacenia składek i rachunków. Niekiedy możemy posiłkować się pieniędzmi z zewnątrz. Skąd wziąć pieniądze? Rozwiązań jest kilka. Można uzyskać kredyt z banku, dotacje z Urzędu Pracy lub z UE.

Kredyt w banku

Banki posiadają w swojej ofercie kredyty dla osób, które zakładają swoją firmę. Niestety dość często banki wymagają wkładu własnego, dlatego nie każdy może się o niego starać. Jeśli jednak nie mamy możliwości uzyskania dotacji dla przedsiębiorców, a mamy oszczędności, wówczas możemy powiększyć nasze finanse o kredyt bankowy. Na co przeznaczamy kredyt z banku? Najczęściej i najkorzystniej na inwestycje. Można za niego kupić nieruchomość lub ruchomości, których potrzebujemy np. sprzęt, urządzenia.

Jeżeli nie mamy możliwości wzięcia kredytu z banku, wówczas możemy rozglądnąć się za inwestorami prywatnymi. Być może w naszym najbliższym otoczeniu jest ktoś, kto wierzy w nasz pomysł i chciałby zainwestować posiadane środki. Wówczas musimy przedstawić takiej osobie biznesplan, by przekonać ją do zainwestowania w nasze przedsięwzięcie.

Dotacje z urzędu pracy

To jeden z najbardziej popularnych sposobów uzyskiwania środków na rozpoczęcie działalności. Dotacja przyznawana jest z Funduszu Pracy, jest bezzwrotna, a jej wysokość może wynieść nawet sześciokrotność średniego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jest to więc ciekawa opcja dla wszystkich starających się o pieniądze na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Dotacja z UP jest dostępna dla zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, od minimum miesiąca. Wyłączone z możliwości ubiegania się o dotację są:

  • studenci dzienni
  • osoby, które odmówiły propozycji pracy lub stażu z urzędu bez uzasadnionej przyczyny
  • prowadzący działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku
  • osoby, które otrzymały dofinansowanie z PUP lub innych funduszy publicznych w ciągu 5 lat poprzedzających złożenie ponownego wniosku
  • wszyscy, którzy w ciągu dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku były skazane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu

Dotacje z Unii Europejskiej

Pieniądze na rozpoczęcie działalności gospodarczej można otrzymać także z Unii Europejskiej. Dofinansowanie to jest bezzwrotne, jednak oczywiście pod warunkiem przedstawienia we wniosku celu ich wykorzystania. Ponadto trzeba je wydać w terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie. Drugim warunkiem jest prowadzenie działalności, co najmniej przez 1 rok od jej założenia. W przeciwnym razie dotację należy zwrócić w całości.

Działalność crowdfundingowa

Niestandardowym, ale zyskującym sobie coraz więcej zwolenników formą pozyskania funduszy jest crowdfunding. Polega on na zbieraniu środków od zainteresowanych, niespokrewnionych osób. W sieci można znaleźć wiele stron, na których potencjalni przedsiębiorcy prezentują swoje pomysły. Zainteresowane osoby mogą poprzeć projekt, w zamian za pewne profity od osób zbierających pieniądze.

Przejście na rejestrowaną działalność gospodarczą nie musi być problemem, mimo ponoszenia dodatkowych kosztów na ZUS czy księgowość. Warto wcześniej przygotować się na taką ewentualność, przygotowując strategię, plan i odkładając część środków. Wówczas szok nie będzie tak spory, a korzyścią może być rozwój biznesu.

Instagram
LINKEDIN
Share
Twitter
Visit Us
Follow Me
EMAIL