Przepisy Tarczy Antykryzysowej 4.0 zawierają m.in. rozwiązania dotyczące dostosowania rynku pracy w sytuacji pandemii. Wśród tych zmian znajdują się warunki dotyczące np. urlopów bez zgody pracowników, niższych odpraw, czy pracy zdalnej. Jakich rozwiązań tej ostatniej kwestii powinniśmy się spodziewać? Jak będzie wyglądać praca zdalna w przepisach?

Warunki lokalowe i techniczne w pracy zdalnej

Praca zdalna wymaga odpowiednich warunków, o czym pisałam tutaj oraz tutaj. Według założeń tarczy 4.0 pracodawcy będą mieli obowiązek sprawdzić, czy pracownicy pracujący zdalnie mają odpowiednie warunki lokalowe i techniczne do jej wykonywania. Do obowiązków pracodawcy będzie należeć też zapewnienie odpowiednich środków, materiałów i obsługi logistycznej, pracownikowi oddelegowanemu do pełnienia swoich obowiązków w domu.

Co jednak w sytuacji, gdy pracownik takich warunków nie posiada? Według wstępnych założeń będzie on mógł zwrócić się do pracodawcy z odpowiednim wnioskiem. Dokładnie nie wiadomo jakie warunki pracodawca uzna za odpowiednie do wykonywania pracy zdalnej. Czy pracodawca będzie musiał zapłacić pracownikowi ekwiwalent za korzystanie z własnego sprzętu? Czy będzie zobowiązany zwrócić koszty dostępu do sieci lub dopłacić do wyposażenia domowego biura? Wszystko będzie wymagało uregulowań prawnych oraz zmian w wewnętrznych regulaminach firm, które uwzględnić będą musiały również sprawę tzw. obsługi logistycznej.

Praca zdalna w przepisach

Według rządowego projektu, pracodawca będzie mógł wymagać od pracownika pracującego zdalnie, prowadzenia ewidencji czynności wykonywanych zdalnie. Forma tej ewidencji ma zostać ustalona przez pracodawcę. Obowiązkiem pracownika pracującego zdalnie będzie też zapewnienie poufności dokumentów, zachowanie tajemnic firmy oraz ochrona danych osobowych. Kierowanie do pracy zdalnej i odwoływanie pracownika w dowolnym momencie, należeć będą do przywilejów pracodawcy.

Przyszłość pracy zdalnej

W sprawie przyszłości pracy zdalnej w Polsce można wróżyć jak z fusów po kawie. Wielu pracodawców przekonało się, że praca zdalna może być efektywna. Również wielu pracowników doceniło taką formę wykonywania obowiązków. Jednak równocześnie po obu stronach dostrzeżono wiele wad tego rozwiązania. Tak więc przyszłość pracy zdalnej będzie rozpatrywana raczej lokalnie, niż globalnie.
Na pewno zainteresowanie pracą zdalną wzrosło i część pracodawców wykorzysta je do oddelegowania części pracowników, tnąc koszty wynajmu przestrzeni biurowej. Możliwa będzie też praca rotacyjna, uwzględniająca wypełnianie części obowiązków w biurze, a części w domu lub zjawianie się w biurze tylko w określone dni, lub godziny.

Tak więc przyszłość pracy zdalnej nie jest pewna i na pewno niejednakowa dla wszystkich. Na pewno zyskała wielu zwolenników i będzie wykorzystywana częściej, niż do tej pory, dlatego wymaga regulacji. Praca zdalna w przepisach to to tylko część nowych przepisów. Taki wstęp i pierwszy krok, do uregulowania pracy zdalnej. Jednak jaka będzie jej przyszłość, możemy tylko dywagować i czekać aż zweryfikuje to czas.

Instagram
LINKEDIN
Share
Twitter
Visit Us
Follow Me
EMAIL