28 stycznia to dzień, który obchodzimy jako Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych. Ustanowiono go na pamiątkę sporządzenia konwencji Rady Europy z 1981 roku, będącej najstarszym międzynarodowym aktem prawnym, który zajmuje się regulacją ochrony danych osobowych. Dzień Ochrony Danych osobowych, obchodzimy regularnie od 2007 roku.

W tym dniu, we wszystkich krajach wspólnoty odbywają się różne spotkania, warsztaty, konferencje, mające na celu propagowanie wiedzy na temat ochrony danych osobowych. Imprezy te finansowane są ze środków Rady Europy.

Ustawa o ochronie danych osobowych

Została ustanowiona, by chronić osoby fizyczne, przed dowolnym przetwarzaniem ich danych osobowych. W ustawie dokładnie określono zasady postępowania z danymi, a także określa prawa osób, których dane posiada. W ustawie określono również kompetencje Generalnego Inspektora Ochrony Danych (tzw. GIODO), czyli organu zajmującego się ochroną danych osobowych.

Ustawa o Ochronie Danych Osobowych została uchwalona w 1997 roku i od tego czasu była wielokrotnie nowelizowana. Nowa Ustawa, która zastąpiła poprzednią, została uchwalona Przez Sejm RP dnia 10 maja 2018 roku. Dla zainteresowanych pełen tekst ustawy o ochronie danych osobowych.

Co to są dane osobowe i jak je chronić?

Według ustawy, dane osobowe są to wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, umożliwiające jej zidentyfikowanie. Przykładem informacji stanowiącej dane osobowe jest numer PESEL, z którego możemy dowiedzieć się, jaka jest płeć danej osoby, a także poznać jej dokładną datę urodzenia.

Art.6 ustawy o Ochronie danych Osobowych

 

Obowiązkiem każdego, we własnym dobrze pojętym interesie jest chronienie swoich danych osobowych, także tych zawartych w dokumentach identyfikacyjnych, jak dowód osobisty, paszport czy prawo jazdy.

W ramach tej ochrony należy trzymać dokument zawsze przy sobie i zostawiać go bez nadzoru np. w hotelowej recepcji. Nie należy także nikomu dokumentu użyczać, ani nie podawać nikomu danych w nim zawartych. Szczególna ostrożność wymagana jest przy kontaktach telefonicznych oraz w sieci. Nie należy skanu dokumentu umieszczać w Internecie, a kserokopię przekazywać jedynie osobiście, w uzasadnionym przypadku i tylko zaufanej instytucji.

W przypadku utraty dokumentu zawierającego dane osobowe należy utratę zgłosić do jednej z instytucji. Można to zgłosić na Policji, w Urzędzie Gminy, w swoim banku, a w przypadku przebywania za granicą, w placówce konsularnej. Zgłoszenia takiego można dokonać osobiście, pisemnie pocztą lub przez Internet, za pomocą Profilu Zaufanego.

Dzięki takiemu zgłoszeniu unikniemy przykrości w razie, gdyby znalazca dokumentu chciał wykorzystać nasze dane osobowe do wzięcia kredytu bankowego, zawarcia umowy z operatorem sieci komórkowej, wynajęcia samochodu, w celu wyłudzenia pieniędzy, oszustwa i innych przestępstw.

Jak odzyskać kontrolę nad swoją prywatnością w Internecie?

Dbanie o swoje dane osobowe nie ogranicza się do pilnowania dokumentów. Często działając w Internecie, dobrowolnie dzielimy się danymi, które ktoś mógłby wykorzystać. Dlatego trzeba zadbać o swoje bezpieczeństwo w mediach społecznościowych, kontrolować ustawienia prywatności, by przekazywać informacje wąskiemu, zaufanemu gronu odbiorców.

Nie zapominaj też o czyszczeniu plików cookie, czyli popularnych ciasteczek. Pliki te śledzą naszą aktywność w sieci i przekazuje te informacje innym podmiotom. Możesz też próbować przeglądać sieć w oknie prywatnym lub zablokować cookies. Chcąc uniknąć śledzenia twojej lokalizacji, zaszyfruj swoje połączenie, używając sieci VPN.

Dlaczego obchodzimy Dzień Ochrony Danych Osobowych?

W dzisiejszym świecie, kiedy dostęp do informacji i uzyskanie dowolnych danych jest bardzo proste. Szczególnie ważne staje się dbanie o dane zarówno zwykłe dane osobowe, jak i o dane wrażliwe. Dzień Ochrony Danych Osobowych ma zwrócić uwagę nas wszystkich na kwestie ochrony danych oraz na niebezpieczeństwa wynikające z lekkomyślności lub nieuwagi. Ten dzień ma nam o tym przypominać, ale też pomagać w zdobywaniu wiedzy, uświadamiać i uwrażliwiać. Dla dobra każdego z nas.

Źródło:

www.dataprotectionday.eu

https://uodo.gov.pl/

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001781

Instagram
LINKEDIN
Share
Twitter
Visit Us
Follow Me
EMAIL