Każdy nowy rok przynosi zmiany, także 2023 nie jest wyjątkiem, a zmian tych jest w tym roku całkiem sporo. Skupmy się na tych, które dotyczą przedsiębiorców. Zobaczmy jakie zmiany czekają przedsiębiorców w 2023 roku, bez względu na formę prowadzonej działalności.

Nowy obowiązek dla płatników składek

Zacznijmy od tego, że od 2023 roku na wszystkich przedsiębiorcach ciążyć będzie obowiązek utworzenia profilu informacyjnego na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Do tej pory przepis dotyczył przedsiębiorców zatrudniających powyżej 5 osób.

Zobacz jakie możliwości daje PUE ZUS

Nowi płatnicy składek

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na podstawie prawa przedsiębiorców przez okres pierwszych 2 lat od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, będą opłacać składki uzależnione od minimalnego wynagrodzenia. Nie dotyczy to przedsiębiorców prowadzących w czasie ostatnich 60 miesięcy działalność gospodarczą lub świadczących usługi na rzecz byłego pracodawcy.

Od 1 stycznia 2023 r. do katalogu rodzajów działalności gospodarczej, które podlegają obowiązkowi zapłaty składek, dodana zostanie też działalność prowadzona w formie spółki komandytowo-akcyjnej przez komplementariusza.

Minimalne wynagrodzenie w 2023 roku

Ja co roku, tak też w tym wzrośnie minimalne wynagrodzenie za pracę. Od 1 stycznia wyniesie ono 3490 zł brutto (ok. 2700 zł netto), natomiast od 1 lipca minimalne wynagrodzenie w Polsce ma wynieść 3600 zł brutto (ok. 2800 zł netto).

Wzrośnie też minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców do 22,80 zł od stycznia. Od lipca stawka godzinowa wyniesie 23,50 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne w 2023 roku

W 2023 roku składki na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących firmę i niekorzystających z preferencji wyniosą 1418,48 zł miesięcznie, bez składki zdrowotnej, która zależy od formy opodatkowania wybranej przez płatnika. Zapłacimy 812,23 zł składki emerytalnej, 693,49 zł wypadkowej, 101,94 zł na Fundusz Pracy/Solidarnościowy oraz 101,94 jako dobrowolną składkę chorobową.

Niższe składki zapłacą osoby płacące tzw. mały ZUS. Podstawa wymiaru ich składek na ubezpieczenia społeczne w pierwszej połowie roku nie może być niższa niż 1047 zł. Natomiast od lipca do grudnia nie może być niższa niż 1080 zł. Składki płacone według nowych stawek trzeba zapłacić za styczeń 2023 w lutym i według tej samej reguły w kolejnych miesiącach.

Składka zdrowotna w 2023 roku

Od zeszłego roku wysokość składki zdrowotnej zależy od formy opodatkowania osoby prowadzącej działalność. Przy rozliczaniu się na zasadach ogólnych należy zastosować wzór:

Minimalne wynagrodzeni x 9%

Np. pierwsza połowa 2023 roku:

Wynagrodzenie minimalne 3490 zł x 9% = 314,10 zł składki zdrowotnej

Druga połowa 2023 roku:

Wynagrodzenie minimalne 3600 zł x 9% = 324 zł składki zdrowotnej

Rozliczając się na zasadach ogólnych, wysokość składki zdrowotnej zależna jest też od wynagrodzenia. Dlatego też np. przy dochodzie = 5000 zł, składka na ubezpieczenie zdrowotne wyniesie 450 zł.

Składka zdrowotna dla płacących podatek liniowy wyniesie 4,9% dochodu firmy po przekroczeniu 6612 zł dochodu.

Minimalna składka zdrowotna dla „karty podatkowej” od stycznia do czerwca 2023 wyniesie 314,10 zł, a w drugiej połowie roku – 324 zł.

Zmiana terminów opłacania składek i składania dokumentów

Dla większości płatników zmienia się termin przekazywania dokumentów rozliczeniowych i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Wyniosą one do:

  • 15 dnia następnego miesiąca będą opłacać i rozliczać za dany miesiąc m.in. spółki kapitałowe (spółki akcyjne i spółki z o.o.), spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje.
  • 20 dnia następnego miesiąca, pozostali płatnicy, np. opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, spółki osobowe (jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne).

Wzrost limitu w działalności nierejestrowanej

Limit w działalności nierejestrowanej zmienia się wraz ze zmianą kwoty minimalnego wynagrodzenia w Polsce. Limit ten wynosi 50% minimalnego wynagrodzenia i w 2023 roku wynosi:

  • Od 1 stycznia – 1745 zł miesięcznie przychodu należnego
  • Od 1 lipca – 1800 zł miesięcznie przychodu należnego.

Inne zmiany w 2023 roku:

Rezygnacja z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów

Nowa informacja o warunkach zatrudnienia

Zmiany w umowach na okres próbny

Zmiany w umowach na czas określony

Instagram
LINKEDIN
Share
Twitter
Visit Us
Follow Me
EMAIL