Telepraca  jest formą świadczenia pracy na odległość. Wśród ofert pracy zdalnej można znaleźć pracę z wykorzystaniem telefonu. Przez telefon można prowadzić aktualizację baz danych, sprzedawać usługi lub działać na infolinii. Można umawiać spotkania handlowe, prowadzić telefoniczną obsługę klienta, przeprowadzać ankiety telefoniczne i wiele innych. Pracować można w oparciu o umowę o pracę, w momencie, kiedy do pracy w domu oddelegowuje nas firma lub w oparciu o umowy cywilnoprawne, najczęściej zlecenie.

Telepraca – cechy pracownika pracującego przez telefon?

Telepraca wymaga posiadania pewnych cech. Przede wszystkim powinny to być cechy ogólne, identyczne dla wszystkich pracowników pracujących w domu. Telepracownik powinien być zorganizowany, zmotywowany i zdyscyplinowany. 3 x Z 😉 Wykonując ten rodzaj pracy, powinniśmy jasno określić harmonogram, terminy wywiązywania się ze zleceń i mocno trzymać się ustaleń. Powinno się umieć zachować równowagę pomiędzy czasem pracy i czasem wolnym. Te granice bardzo łatwo się zacierają i może się okazać, że albo cały czas pracujemy, albo snujemy się bez celu cały dzień. Wiem, co mówię, bo sama przez to przechodzę i właściwie jestem dopiero na etapie organizowania życia zawodowego i łączenia go z domowym.

Wracając do tematu. Pracownik pracujący przez telefon nie ma możliwości wpływania na swojego rozmówcę w inny sposób niż tylko głosem, dlatego też istotne jest by umiała swobodnie prowadzić rozmowy telefoniczne, umiał w jasny sposób przekazywać informacje, a wszystko to pod presja czasu. Przydatna okazać się może również dobra dykcja.

Wbrew nazwie telepraca wymaga komunikowania się również poprzez inne środki komunikacji, oprócz telefonu. Telepracownik powinien umieć obsługiwać komputer, wideofon, telefaks oraz swobodnie poruszać się po Internecie.

Jeżeli posiadacie te cechy, to może warto zastanowić się nad tą formą pracy, gdyż jest ona korzystna dla obu stron. Pracodawcy czy zleceniodawcy ogranicza koszty związane z pracą, a pracownikowi pozwala dostosować godziny pracy do swojego trybu życia. Jednak telepracownik oddelegowany przez pracodawcę nie może być traktowany inaczej, niż pracownicy pracujący w siedzibie firmy.

Instagram
LINKEDIN
Share
Twitter
Visit Us
Follow Me
EMAIL