Przychody możemy uzyskiwać z różnych źródeł. O działalności bez rejestracji już pisałam, dzisiaj o tym, czym jest sprzedaż okazjonalna, czy podlega ona regulacjom prawnym i czym różni się od działalności nierejestrowanej.

Czym jest sprzedaż okazjonalna?

Sprzedaż okazjonalna, to inaczej jednorazowe lub incydentalne zbycie elementów własnego majątku. Sprzedaż ta dotyczy rzeczy prywatnych jak ubrań, książek, sprzęty RTV i innych tego typu. Jeżeli sprzedajemy od czasu do czasu przedmioty prywatne na serwisach typu olx czy allegro, to podchodzi to pod sprzedaż okazjonalną. Gdy sprzedajemy ciągle, w sposób zorganizowany to jest to już działalność zarobkowa. Nierejestrowana lub gospodarcza, w zależności od rozmiarów tej działalności i osiąganych przychodów. Działalność nierejestrowaną możemy prowadzić bowiem do momentu osiągnięcia przychodów nie wyższych niż 50% minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, czyli w 2019 roku, do kwoty 1125 zł. W 2020 roku jest to kwota 1300 zł. przychodu.

Sprzedaż okazjonalna a podatki

Sprzedaż okazjonalna najczęściej nie rodzi potrzeby zapłaty podatku, o ile sprzedane przedmioty były w naszym posiadaniu dłużej niż 6 miesięcy. Także w zeznaniu rocznym nie ma obowiązku wykazywania dochodów uzyskanych z tej sprzedaży. By uniknąć nieporozumień i problemów z Urzędem Skarbowym najlepiej zachować zarówno dokumenty nabycia, jak i zbycia przedmiotu.
Jeżeli sprzedajemy przedmiot, który był w naszym posiadaniu krócej niż 6 miesięcy, wówczas sprzedaż należy opodatkować według zasad ogólnych kwotą 18% podatku i wykazać w zeznaniu rocznym, na druku PIT – 36, w wierszu 8 „Odpłatne zbycie rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy”. Opodatkowany zostaje dochód, czyli kwota uzyskana ze sprzedaży pomniejszona o koszty jej uzyskania. Jeżeli kwota uzyskana będzie niższa niż poniesione koszty, wówczas nie ma obowiązku zapłacenia podatku. Jednak nadal istnieje obowiązek wykazania transakcji w zeznaniu rocznym.

Przykłady:

Jeżeli sprzedajemy książki, które posiadamy ponad rok, wówczas nie wykazujemy tego w zeznaniu podatkowym oraz nie płacimy podatku.
Jeżeli książki te otrzymaliśmy jako prezent, który nie przypadł nam do gustu i chcemy je sprzedać, wówczas zapłacimy podatek. Transakcję będziemy musieli wykazać w zeznaniu rocznym, bez względu na kwotę podatku do zapłacenia (zerowy lub dodatni).
W sytuacji, kiedy zajmujemy się sprzedażą książek celem odsprzedaży z zyskiem, wówczas nosi to już znamiona działalności. Jeżeli jest to działalność na małą skalę, można ją wykonywać w ramach działalności nierejestrowanej. Nie wolno jednak zapominać o wystawianiu rachunków i prowadzeniu uproszczonej ewidencji. Przychody z działalności niezarejestrowanej należy wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-36 w wierszu „Działalność nierejestrowana, określona w art. 20 ust. 1ba ustawy”.

Mam nadzieję, że rozwiałam wasze wątpliwości i zaczniecie zarabiać, jeżeli nie w formie działalności nierejestrowanej, to na sprzedaży niepotrzebnych przedmiotów, które zalegają w waszym domu, podczas gdy mogą jeszcze komuś posłużyć, a dla nas być źródłem dodatkowego dochodu.

Instagram
LINKEDIN
Share
Twitter
Visit Us
Follow Me
EMAIL