Działalność bez rejestracji to nowa, tegoroczna nowelizacja w prawie gospodarczym. Od trzech miesięcy, czyli dokładnie od 30 kwietnia bieżącego roku, istnieje możliwość prowadzenia takiej działalności. Zapis ten ujęty w Ustawie Prawo Przedsiębiorców pozwala na prowadzenie działalności bez obowiązku rejestrowania firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Dzięki temu można zacząć prowadzenie działalności na próbę, w celu przetestowania pomysłu, a wszystko w świetle obowiązujących przepisów. Niemal każdy, kto chce rozpocząć działalność, może rozpocząć ją bez rejestracji, pod kilkoma jednak warunkami.

Co o działalności nierejestrowanej mówi ustawa?

działalność bez rejestracji

Według tego zapisu prowadzić działalność niezarejestrowaną może każdy, kto w ciągu ostatnich 5 lat nie prowadził firmy oraz nie osiąga miesięcznego przychodu wyższego niż połowa minimalnej krajowej. W roku 2018 jest to kwota nieprzekraczająca 1050 złotych miesięcznie. Rok 2019 przyniósł podwyżkę tej kwoty do 1125 zł.

W 2020 roku próg przychodu dla działalności nierejestrowanej wynosi 1300 zł miesięcznie.

Działalność bez rejestrowania można prowadzić do momentu, gdy miesięczny przychód uzyskany z działalności nie przekroczy 50% minimalnego wynagrodzenia. Nie można działalności bez rejestracji prowadzić w przypadku, gdy do podjęcia działań potrzebne są pozwolenia, licencje lub koncesje. Nie zalicza się do działalności niezarejestrowanej działalności rolniczej, produkcji i handlu płodami rolnymi oraz działalności agroturystycznej.

Działalności niezarejestrowanej nie można również prowadzić w formie spółki cywilnej.

Kiedy konieczna będzie rejestracja firmy?

Firmę należy zarejestrować, gdy nie spełnia ona wymogów prowadzenia działalności bez rejestracji. Także w momencie, gdy przekroczymy próg 1050 złotych miesięcznego przychodu, należy zarejestrować firmę w CEIDG, w ciągu 7 dni, od dnia, w którym nastąpiło to przekroczenie.

Prowadzenie księgowości

W przypadku prowadzenia działalności bez rejestracji nie wymaga się prowadzenia pełnej księgowości. Jednak zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy o VAT należy prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży. W rejestrze tym należy ujmować „sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym”. Rejestr sprzedaży pozwala na ustalenie momentu przekroczenia ustalonego w przepisach limitu przychodów.
Sprzedaż lub działalność usługową można dokumentować poprzez wystawianie rachunków, lub faktur. Powinny się na nich znaleźć takie informacje, jak: dane sprzedawcy i nabywcy, numer rachunku, datę wystawienia oraz kwotę do zapłaty.

Działalność niezarejestrowana a składki ZUS

Prowadzenie działalności bez rejestracji nie wymaga opłacania żadnych składek ZUS, zarówno tych na ubezpieczenie społeczne, jak i zdrowotne, czy na Fundusz Pracy. Taka preferencja pozwala zaoszczędzić miesięcznie sporą kwotę, jednak trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że nieodprowadzanie składek, pozbawia nas opieki zdrowotnej w ramach NFZ, a także niemożność skorzystania z zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego.

Działalność bez rejestracji a podatek VAT

Osoba prowadząca niezarejestrowaną firmę jest zwolniona z VAT. Ustawa określa bowiem, że „zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł” (art. 113 ust. 1 ustawy o VAT)

Działalność bez rejestracji, a podatek dochodowy

Prowadzenie niezarejestrowanej firmy nie zwalnia nas z płacenia podatku dochodowego. W ciągu roku nie ma obowiązku rozliczania się z tych przychodów, jednak na koniec roku trzeba wypełnić deklarację PIT-36 i zapłacić podatek w wysokości 18% przychodów. Przy uwzględnianiu podatku bierzemy pod uwagę zarówno przychód z działalności niezarejestrowanej, jak i też pozostałe przychody np. wynikające z umowy o pracę.

 

Pomimo że prowadząc działalność bez rejestracji, nie ma wymogu posiadania firmowego rachunku bankowego oraz firmowych numerów NIP lub REGON, to osoba prowadząca taką działalność uznawana jest za przedsiębiorcę i zobowiązana do respektowania praw konsumenta.
EMAIL
Twitter
Visit Us
Follow Me
LINKEDIN
Share
Instagram