Corocznie w tym czasie zabieramy się za wypełnianie zeznania PIT za rok poprzedni. W tym jednak roku terminy oraz niektóre inne parametry tego procesu ulegają zmianie. Kiedy i jak składamy zeznanie PIT w 2020 roku, dowiesz się z poniższego wpisu.

Termin składania zeznania podatkowego PIT za 2019 rok

Wszystkie zeznania PIT za 2019 rok należy złożyć od 15 lutego do 30 kwietnia 2020 roku. Jedynie PIT 28 należy złożyć do 2 marca 2020 roku. Zeznania złożone przed datą 15 lutego, będą traktowane jak złożone po tym terminie. Jest to istotne w przypadku, gdy chcemy uzyskać zwrot nadpłaconego podatku, na który Urząd Skarbowy ma 45 dni.
Połowa lutego to też czas, kiedy urząd podatkowy wypełnia za nas zeznania (PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38). Swoje zeznanie PIT możemy sprawdzić poprzez Internet i o ile, nie chcemy zmieniać w nim nic, pozostawić w takiej formie. Wystarczy posiadać Profil Zaufany.

Jakie zeznanie PIT powinieneś wypełnić?

Do Urzędu Skarbowego musimy złożyć jedną z kilku dostępnych deklaracji podatkowych.
PIT-28 – dotyczy podatników, który rozliczają się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej, najmu lub dzierżawy.
PIT-36 – wypełniają podatnicy, którzy rozliczają się według skali podatkowej oraz część przychodów pozyskały bez pośrednictwa płatnika. Rozliczamy tutaj przychody z działalności gospodarczej, z najmu oraz z pracy za granicą.
PIT-37 – uwzględnia podatników, deklarujących wynagrodzenia uzyskane ze stosunku prac, z emerytur, stypendiów, zasiłków i rozliczone za pośrednictwem płatnika.
PIT-38 – dotyczy podatników, które posiadają dochody kapitałowe, czyli z tytułu zbycia papierów wartościowych, udziałów w spółkach, przychodów inwestycji w kryptowaluty itp.

Jak sprawdzić rozliczenie w Internecie?

Urząd Skarbowy w połowie lutego udostępnia zeznanie podatkowe za 2019 rok. Aby sprawdzić je, potrzebujemy Profilu Zaufanego. Można go założyć bardzo łatwo, o ile korzystamy z bankowości internetowej. Zakładając Profil Zaufany poprzez bank, nie trzeba potwierdzać swoich danych w urzędzie. Wśród banków, które umożliwiają taką opcję, są między innymi banki:

 • PKO Bank Polski
 • Inteligo
 • Santander
 • Bank Pekao
 • mBank
 • ING Bank Śląski
 • Millennium Bank
 • Alior Bank

Można również zalogować się na swój profil, posiadając konto na platformie Envelo lub poprzez T-Mobile Usługi Bankowe.

zeznanie PIT poprzez Profil Zaufany

Drugim sposobem założenia Profilu Zaufanego jest założenie go przez Internet i potwierdzenie w Punkcie Potwierdzającym. Wybierając tę opcję, zostaniemy przekierowani na stronę gdzie po wpisaniu kraju, województwa i miejscowości, otrzymamy listę takich punktów.

W przypadku innych krajów niż Polska będą to zwykle placówki dyplomatyczne na terenie danego kraju. W Polsce takimi punktami są Urzędy Skarbowe, Oddziały NFZ lub Urzędy wojewódzkie.
Punkt Potwierdzający należy odwiedzić w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Należy zabrać ze sobą dowód tożsamości.

Profil Zaufany pozwala nie tylko sprawdzić zeznanie PIT wystawione przez US, lecz także na załatwienie innych spraw obywatelskich, przez Internet, bez wychodzenia z domu.
Nie posiadając Profilu Zaufabego, również można sprawdzić swoje rozliczenie lub skorygować go. Wystarczy wejść poprzez stronę i sprawdzić lub skorygować Twój e-PIT. Aby zalogować się do usługi należy przygotować:

 • PESEL lub NIP i datę urodzenia
 • Kwota przychodu z deklaracji za rok 2018
 • Kwota przychodu z jednej dowolnej informacji od pracodawców (np. PIT-11) za 2019 rok.

Konsekwencje niezłożenia zeznania PIT w terminie

Na złożenie zeznania PIT mamy określony termin, a nieprzestrzeganie go wiąże się z kara pieniężną. Urzędnicy skarbowi mogą wstawić spóźnialskiemu podatnikowi mandat w wysokości od 1/10 do nawet dwukrotności minimalnego wynagrodzenia. Oznacza to, że niezłożenie zeznania podatkowego w terminie może nas kosztować od 200 do nawet 4 tysięcy złotych.
Gdyby jednak nie udało się nam dotrzymać terminu, to możemy ratować się od konsekwencji poprzez złożenie czynnego żalu. Jest to pismo, w którym podajemy uzasadniony powód naszego spóźnienia. Wysyłamy go listem poleconym, adresując do naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego, lub składając osobiście.

Instagram
LINKEDIN
Share
Twitter
Visit Us
Follow Me
EMAIL