Jeżeli nie pracujecie jako freelancer, lecz pracujecie na etacie, wówczas na pewno zainteresuje was kalendarz świąt. Określa on dni wolne od pracy w Polsce, także te z mocy ustawy, a wiedza ta przyda się podczas planowania urlopu wypoczynkowego lub wypoczynku.

Dni wolne ustawowo od pracy 2022

Ustawa o dniach wolnych od pracy wylicza dni, które określane są jako ustawowo wolne od pracy. Są nimi niedziele oraz święta, ruchome i stałe.

Święto ustawoweData dnia wolnego od pracyDzień tygodnia
Nowy Rok1 stycznia 2022 r.sobota
Święto Trzech Króli6 stycznia 2022 r.czwartek
pierwszy dzień Wielkiej Nocy17 kwietnia 2022 r.niedziela
drugi dzień Wielkiej Nocy18 kwietnia 2022 r.poniedziałek
Święto Pracy1 maja 2022 r.niedziela
Święto Narodowe Trzeciego Maja3 maja 2022 r.wtorek
Zielone Świątki5 czerwca 2022 r.niedziela
Boże Ciało16 czerwca 2022 r.czwartek
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny15 sierpnia 2022 r.poniedziałek
Wszystkich Świętych1 listopada 2022 r.wtorek
Narodowe Święto Niepodległości11 listopada 2022 r.piątek
pierwszy dzień Bożego Narodzenia25 grudnia 2022 r.niedziela
drugi dzień Bożego Narodzenia26 grudnia 2022 r.poniedziałek

Ustawa o dniach wolnych od pracy wylicza dni, które określane są jako ustawowo wolne od pracy. Są nimi niedziele oraz święta, ruchome i stałe.

7 świąt wypada w 2022 roku w środku tygodnia. Tylko jedno święto wypadało w sobotę i był to miniony Nowy Rok. Za to aż 4 święta przypadają w niedzielę. Niestety za takie święto nie powodują obniżenia wymiaru czasu pracy, tak jak jest to w przypadku, gdy święto wypada w sobotę lub w dzień powszedni. W przypadku, gdy święto wypada w niedzielę handlową, wówczas jest ona dniem wolnym od pracy.


Praca w niedzielę i święta

W świetle art. 1519 § 2 Kodeksu Pracy, czynności wykonywane w niedziele i święta pomiędzy godziną 6:00 w tym dniu a godziną 6:00 w następnym dniu uznawane są za pracę. Dni te są zasadniczo uznawane za wolne, poza pewnymi wyjątkami. Należy do nich:

1) konieczność prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii;

2) praca w ruchu ciągłym;

3) praca zmianowa;

4) przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych;

5) praca w transporcie i komunikacji;

6) służba w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych;

7) przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób;

8) w rolnictwie i hodowli;

9) przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, w szczególności w:

a) zakładach świadczących usługi dla ludności,

b) gastronomii,

c) zakładach hotelarskich,

d) jednostkach gospodarki komunalnej,

e) zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych;

f) jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zapewniających całodobową opiekę;

g) zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku;

10) w stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta;

11) przy wykonywaniu prac polegających na świadczeniu usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub urządzeń telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów prawa telekomunikacyjnego, odbieranych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zgodnie z przepisami obowiązującymi odbiorcę usługi, dni, o których mowa w art. 1519 § 1, są u niego dniami pracy, lub zapewniających możliwość świadczenia usług, o których mowa wyżej.

Źródło: Ustawa o dniach wolnych od pracy

Instagram
LINKEDIN
Share
Twitter
Visit Us
Follow Me
EMAIL