Bank Pekao S.A. (ten z Żubrem) uruchomił program poleceń Nowych Klientów Polecam Przekorzystnie, w którym wygrywają obie strony, polecający i polecony. Uczestnikiem programu jako Polecający może zostać osoba, która ukończyła 18 lat, ma obywatelstwo polskie, polską rezydencję podatkową oraz pełną zdolność do czynności prawnych. Najnowsza edycja programu potrwa do 07 września 2023 r.

Jakie warunki należy spełnić, by zostać Polecającym?

To proste. Jeżeli chcesz zostać Polecającym, wówczas musisz zostać klientem banku. Jeżeli jeszcze nim nie jesteś, wówczas załóż konto osobiste w Pekao S.A. i czerp korzyści.

Krok drugi to zapisanie się do programu. Na stronie internetowej www.pekao.com.pl/mgm należy wypełnić Polecający formularz przystąpienia do Programu, zawierający jej imię, nazwisko, numer Klienta w Banku, numer telefonu komórkowego i adres e-mail do kontaktu. Przystąpić do programu można po zapoznaniu się i zaakceptowaniu regulamin programu poleceń, wypełnieniu formularza przystąpienia do programu. Należy podać wymagane dane oraz złożyć niezbędne oświadczenia i zgody.

W trzecim kroku przekazujesz znajomym kod polecenia, którym ci posłużą się przy zakładaniu konta i po spełnieniu warunków przez Nowego Klienta, oboje otrzymujecie swoje nagrody.

Polecaj Przekorzystnie

Jak zostać Nowym Klientem i skorzystać na Programie „Polecam Przekorzystnie”?

Wystarczy zawrzeć z Bankiem umowę o Konto wraz z Kartą debetową i wpisanie Kodu polecenia otrzymanego od Polecającego na stronie https://oferta.pekao24.pl/otworz-konto/rejestracja/ lub zawarcie umowy podczas wizyty w oddziale Banku i podanie pracownikowi Banku Kodu polecenia – 577655695. Następnie zarejestrować się do Programu na stronie internetowej www.pekao.com.pl/mgm oraz wyrażenie zgód (w tym marketingowych).

Nowy Klient otrzyma nagrodę specjalną w wysokości:

  • 50 zł – jeśli otworzy Konto Przekorzystne dla młodych. Po drugie wykona minimum pięć Transakcji, w każdym z trzech pełnych miesięcy kalendarzowych po miesiącu założenia Konta.
  • 100 zł – jeśli otworzy Konto Przekorzystne lub Konto Świat Premium, lub Konto Przekorzystne Biznes. Po drugie wykona minimum pięć Transakcji, w każdym z trzech pełnych miesięcy kalendarzowych po miesiącu założenia Konta.

Konto Przekorzystne to same korzyści!

konto przekorzystne

Konto Przekorzystne w Pekao S.A. to skierowane do osób pełnoletnich. Jednak klienci, którzy nie ukończyli 26 r.ż. mogą korzystać z preferencyjnych warunków rachunku, podobnie zresztą jak osoby niepełnoletnie. W wersji konta dla Młodych bank nie pobiera opłaty za prowadzenie rachunku i to niezależnie od wykazywanej aktywności. Darmowe jest też wydanie karty i korzystanie z niej podczas codziennych transakcji, z korzystaniem z bankomatów na całym świecie włącznie.

W wersji standardowej konta, starsi posiadacze mogą zapewnić sobie zwolnienie z najważniejszych opłat, korzystając z tego rachunku płatniczego. O zł za prowadzenie konta. Brak opłat za obsługę karty do konta. Brak opłat za wypłaty gotówki z bankomatów za granicą. W przypadku wpływu na rachunek w poprzednim miesiącu kalendarzowym wynagrodzenia lub innych regularnych zasileń na kwotę jednorazowo min. 500 zł oraz dokonania w poprzednim miesiącu kalendarzowym minimum jednej transakcji bezgotówkowej tą konkretną kartą debetową wydaną przez Bank Pekao S.A. lub aplikacją PeoPay.

Jeżeli chcesz skorzystać z bieżącej Edycji Programu „Polecam Przekorzystnie” to wejdź na stronę https://www.pekao.com.pl/mgm

Poleć konto znajomemu i wspólnie odbierajcie nagrody!

Ważne dokumenty:

Regulamin

Zasady edycji

Uwaga! Artykuł zawiera linki afiliacyjne.

Instagram
LINKEDIN
Share
Twitter
Visit Us
Follow Me
EMAIL