Pisząc teksty pozycjonujące musimy brać pod uwagę wytyczne, jakie zleceniodawcy umieszczają w zleceniach, dla swoich tekstów. Dotyczą one ilości i formy użytych słów kluczowych, ale zawierają też uwagi dotyczące formatowania tekstu. Najczęściej są to zalecenia dotyczące pogrubienia tekstu, wypunktowania lub oczekiwanych nagłówków.

Nagłówki H1-H6

Formatowanie tekstu ma na celu uporządkowanie treści, zarówno na dokumentach papierowych, jak i na stronie internetowej. Ważną rolę odgrywają nagłówki, które dzielą artykuł lub stronę na mniejsze części, pozwalające na szybsze dotarcie do interesujących informacji.
Nagłówki przyjmują oznaczenie, od H1 do H6, przy czym im niższa cyfra, tym większa czcionka. Dla wyszukiwarek istotne są nagłówki znajdujące się w przedziale od 1 do 4, zaś najczęściej występującymi są H2 i H3. Nagłówki powinny zawierać przynajmniej jedno wystąpienie słowa kluczowego. Zoptymalizowana w ten sposób strona uzyskuje wyższą ocenę i znajduje się na wyższej pozycji w wyszukiwarkach.
Posługując się kodem HTML należy zapisać np. <h2>Treść nagłówka poziomu 2</h2>

Formatowanie a rozmiar czcionki

Tekst, zwłaszcza dłuższy, pisany jednolitą czcionką może stać się mało czytelny. Niekiedy trzeba jakiś fragment wyróżnić poprzez zmianę jego rozmiaru. Można to zrobić za pomocą znaczników <big>, gdy chcemy tekst powiększyć lub <small>, gdy tekst ma być zmniejszony.
Wygląda to następująco:
<big>To są duże litery</big>
<small>To jest mało ważny tekst</small>

Pogrubienie

Bardzo często w zleceniach istnieje prośba o pogrubienie fragmentu tekstu. Zwykle dotyczy to pogrubienia słowa kluczowego lub frazy kluczowej. Dokonujemy tego za pomocą znacznika <b>, którego zapisanie po dwóch stronach interesującego nas fragmentu, spowoduje jego pogrubienie.
<b>Fraza kluczowa</b>

Rzadziej używane znaczniki

Rzadziej wymagane jest użycie pozostałych znaczników. Niekiedy mogą być użyte:

  • Kursywa, czyli pochylenie tekstu <i>pochylenie tekstu</i>
  • Podkreślenie fragmentu tekstu <u>podkreślenie tekstu</u>
  • Komentarz blokowy np. długi cytat, uwaga, komentarz, umieszczony pomiędzy dwoma marginesami. <blockquote>To jest cytat</blockquote>
  • Paragraf, służący do grupowania bloków tekstu w akapity <p>To jest akapit</p>

Znaczników HTML jest dużo więcej i chętnych odsyłam na kurs HTML. Jeżeli jednak piszesz jedynie teksty pozycjonujące to powyższy zestaw powinien wystarczyć ci w zupełności.

 
Instagram
LINKEDIN
Share
Twitter
Visit Us
Follow Me
EMAIL