Tag ZUS

Wakacje składkowe, czyli zwolnienie ze składek ZUS

Wakacje składkowe to okres, w którym pracodawca lub pracownik może być zwolniony z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, emerytalne lub rentowe. W Polsce takie sytuacje mogą wystąpić w różnych okolicznościach. Mogą być związane z urlopem bezpłatnym, wychowawczym, ze zwolnieniem… Continue Reading →

PUE ZUS – czy warto zakładać konto na platformie?

PUE, czyli Platforma Usług Elektronicznych jest narzędziem, które ułatwia dostęp do usług świadczonych przez ZUS. Korzystać mogą z niego zarówno pracodawcy, jak i pracownicy. Czy jest niezbędne, przydatne, czy może zupełnie niepotrzebne? O tym poniżej. Kto może skorzystać z PUE?… Continue Reading →

Informowanie ZUS o zawarciu umowy o dzieło

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązuje nowy przepis, który nakazuje zgłaszać do ZUS-u zawarte umowy o dzieło. O zawarciu takiej umowy, informuje płatnik składek, lub osoba, która wykonanie dzieła zleca. Jednak obowiązek zgłaszania umów nie dotyczy każdej umowy. O tym,… Continue Reading →

© 2024 — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑

error: Content is protected !!