Tag wakacje składkowe

Wakacje składkowe, czyli zwolnienie ze składek ZUS

Wakacje składkowe to okres, w którym pracodawca lub pracownik może być zwolniony z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, emerytalne lub rentowe. W Polsce takie sytuacje mogą wystąpić w różnych okolicznościach. Mogą być związane z urlopem bezpłatnym, wychowawczym, ze zwolnieniem… Continue Reading →

© 2024 — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑

error: Content is protected !!